flag_english
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHẢI THỊNH PHÁT
 89 đường số 6, KDC Trung Sơn, TP. HCM
 (028) 35082699 - Fax: (028) 37821047
 info@khaithinhphat.com - Website: www.khaithinhphat.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Tên công ty :
Người liên hệ (*) :
Địa chỉ (*) :
Điện thoại / Di động (*) :
Email (*) :
Tiêu đề (*) :
Nội dung liên hệ (*) :
Mã an toàn (*) :
  677